گنجور

 
فردوسی

بخش ۱: سخن‌گوی دهقان چه گوید نخست

بخش ۲: خجسته سیامک یکی پور داشت

 
sunny dark_mode