گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
فردوسی

پادشاهی نرسی بهرام: چو نرسی نشست از بر تخت عاج

sunny dark_mode