گنجور

 
فیاض لاهیجی

کسی چون خرد دستگاهی نداشت

به سرّ قَدَر لیک راهی نداشت

گنه می‌پسندند از آدمی

وگرنه فرشته گناهی نداشت

جمال ازل پیش از ایجاد عشق

شهی بود اما سپاهی نداشت

گناه اسیران به دیوان حشر

چو زلف بتان عذرخواهی نداشت

نگردید تا آه عاشق بلند

سپهر برین تکیه‌گاهی نداشت

ز فرماندهان غیر سلطان عشق

کسی همچو دل بارگاهی نداشت

 
sunny dark_mode