گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
فصیحی هروی

شماره ۱ - مدح حسن‌خان شاملو: سبحان الله چه بارگاه است - این عرش مقدس اله است

شماره ۲ - مدح محمد امین: بدر شرف مهر صفاهان سپهر - نسخه نقش قدمش ماه و مهر

شماره ۳: در مزبله کرمکی سحرگاه - در سینه فکند غلغل آه