گنجور

 
فرخی سیستانی

پیوسته همی جفا نمایی تو مرا

از برداری مگر تو دیوان جفا

آگاهی نیست از وفا هیچ ترا

ای جان پدر نه شیر مرغست وفا

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode