گنجور

 
فرخی سیستانی

گفتم: که بیا وعده دوشینه بیار

ورنه بخروشم از تو اکنون چو هزار

گفتا: دهم ای همه جفا، نک زنهار!

آواز مده که گوش دارد دیوار

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode