گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
عراقی

بخش ۱ - سر آغاز: مرحبا! مرحبا! محبت دوست

بخش ۲ - غزل: آشکارا نهان کنم تا چند؟

بخش ۳ - مثنوی: دیده‌ای پاک بین همی باید

بخش ۴ - حکایت: پیر شیراز، شیخ روزبهان

بخش ۵ - غزل: نیست کاری به آنم و اینم

بخش ۶ - مثنوی: ای خوش و فارغ، از غم ما پرس

sunny dark_mode