گنجور

 
عراقی

شمارهٔ ۱ (که به غیر از تو در جهان کس نیست - جز تو موجود جاودان کس نیست): ای زده خیمهٔ حدوث و قدم

شمارهٔ ۲ (که همه اوست هر چه هست یقین - جان و جانان و دلبر و دل و دین): طاب روح‌النسیم بالاسحار

شمارهٔ ۳ (می‌بین رخ جان فزای ساقی - در جام جهان نمای باقی): در جام جهان‌نمای اول

شمارهٔ ۴ (در میکده می‌کشم سبویی - باشد که بیابم از تو بویی): در میکده با حریف قلاش