گنجور

 
امامی هروی

شماره ۱: هر کاو ندید روضه فردوس بر زمین

شماره ۲: رخ تو روضه بهشت برین

sunny dark_mode