گنجور

 
ابن یمین

بگذر به چمن موسم گل جام به کف

تا رخ نهد آفتاب عیشت به شرف

بنگر تو به نرگس ار ندیدی که بود

پیرامن آفتاب پروین زده صف

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode