گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
بیدل دهلوی
 

نیستی پیشه‌کن از عالم پندار برآ

خوابش راکم شمر از زحمت بسیار برآ

قلقل ما و منت پر به‌گلو افتاده‌ست

بشکن این شیشه وچون باده به یکبار برآ

تا به‌کی فرصت دیدار به خوابت‌گذرد

چون شررجهدکن ویک مژه بیدار برآ

همه کس آینه‌پردازی عنقا دارد

تو هم از خویش نگردیده نمودار برآ

خودفروشی همه جا تخته نموده‌ست دکان

خواه در خانه‌نشین خواه به بازار برآ

سرسری نیست هوای سربام تحقیق

ترک دعوی‌کن ولختی به سرداربرآ

ناله هم بی‌مددی نیست به معراج قبول

بال اگر ماند ز پر؟ به منقار برآ

تاکند حسن ادا طوطی این انجمنت

با حدیث لبش از؟‌ه شکربار برآ

ماه نو منفعل وضع غرور است اینجا

گربه افلاک برآی؟ که نگسونسار برآ

دادرس آینه بر طاق تغافل دارد

همچو آه از دل مأیوس به زنهار برآ

شمع را تا نفسی هست بجا، باید سوخت

سخت وامانده‌ای از پای خود ای‌خار برآ

تکیه بر عافیت ازقامت پیری ستم است

بیدل از سایهٔ این خم شده دیوار برآ

تا به حال ۴ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

ناشناس در ‫۱۱ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۹، ساعت ۰۵:۲۵ نوشته:

شمع را تا نقسی---> تا نفسی
سخت واماندۀ----> سخت وامانده ای
---
پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
محمود خیبری در ‫۷ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۳، ساعت ۰۹:۱۱ نوشته:

بیت 7مصرع2
بپرواز درا

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
ایوب آگاه در ‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳، ساعت ۰۸:۵۹ نوشته:

در بیت اول به جای «خوابش» = «خویش» صحیح است.
مصرع دوم بیت هفتم «بال اگر ماند ز پرواز به منقار برآ» صحیح است.
مصرع دوم بیت هشتم «با حدیث لبش از پرده شکربار برآ» صحیح است.
مصرع دوم بیت نهم «گربه افلاک برآئی که نگسونسار برآ» صحیح است.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
حمید زارعی در ‫۶ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۳۴ نوشته:

بیت هفت
ناله هم بی‌مددی نیست به معراج قبول
بال اگر ماند ز پرواز به منقار برآ

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.