گنجور

 
بیدل دهلوی
 

چون غنچه همان به‌که بدزدی نفس اینجا

تا نشکند فشاندن بالت قفس اینجا

از راه هوس چند دهی عرض محبت

مکتوب نبندند به بال مگس اینجا

خواهی‌که شود منزل مقصود مقامت

از آبلهٔ پای طلب‌کن جرس اینجا

آن به‌که ز دل محوکنی معنی بیداد

اظهار به خون می‌تپد از دادرس اینجا

بیهوده نباید چو شرر چشم‌گشودن

گرد عدم است آینهٔ پیش و پس اینجا

درکوی ضعیفی‌که تواند قدم افشرد

اینجاست‌که دارد دهن شعله خس اینجا

باگردش چشمت چه توان‌کرد، وگرنه

یکدل به دو عالم ندهد هیچکس اینجا

چون نقش قدم قافلهٔ ماست زمینگیر

باشد ره خوابیده صدای جرس اینجا

دل چون نتپد در قفس زخم که بی‌دوست

کار دم شمشیر نماید نفس اینجا

درکوچهٔ الفت دل صاف آینه‌دار است

غیرازنفس خویش چه‌گیرد عسس اینجا

سرمایهٔ ماهیچکسان عرض مثالی‌ست

ای آینه دیگر ننمایی هوس اینجا

بیدل نشود رام‌کسی طایر وصلش

تا از دل صد چاک نباشد قفس اینجا

تا به حال ۶ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

ناشناس در ‫۹ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۱، ساعت ۱۹:۲۲ نوشته:

بیت چهارم زبان حال امروز ماست

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
سید یحیی فاضلی در ‫۹ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ساعت ۱۸:۱۶ نوشته:

ابیات:
1 به‌که => به‌ که
1 بالت => بال ات
3 خواهی‌که => خواهی‌ که
3 طلب‌کن => طلب‌ کن
4 به‌که => به‌ که
4 محوکنی => محو کنی
6 درکوی => در کوی
6 ضعیفی‌که => ضعیفی‌ که
6 اینجاست‌که => اینجاست‌ که
7 باگردش => با گردش
7 توان‌کرد => توان‌ کرد
10 درکوچهٔ => در کوچهٔ
10 غیرازنفس => غیر از نفس
10 چه‌گیرد => چه‌ گیرد
11 ماهیچکسان => ما هیچکسان
12 رام‌کسی => رام‌ کسی
بطور کلی در این غزل ها در موارد زیادی فاصله عادی بین کلمات حذف شده به عنوان مثال اکثر حواشی این غزل از همین نمونه ست!

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
هوتن هویت دوست در ‫۷ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳، ساعت ۰۰:۳۲ نوشته:

بیت اول: بجای "فشاندن"، "افشاندن" صحیح است.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
مرتضی در ‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۳، ساعت ۱۰:۴۲ نوشته:

احتمالا در مصراع ""تا نشکند *فشاندن* بالت قفس اینجا"" درست "افشاندن" است

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
رامین در ‫۵ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۳۰ نوشته:

به نظرم به جای "فشاندن" شاید "فشردن" یا "افشردن" بهتر باشه. چون شاعر توی بیت ششم هم از همین کلمه استفاده کرده. (البته شاید لزوماً استدلال درستی نباشه، اما من هر چه فکر کردم نتونستم با اون ارتباط برقرار کنم)

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
مصطفی پورکریمی در ‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۴ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۴۳ نوشته:

چون غنچه همان به‌که بدزدی نفس اینجا
تا نشکند فشاندن بالت قفس اینجا
به جای فشاندن ، افشاندن صحیح است
چون غنچه همان به‌که بدزدی نفس اینجا
تا نشکند افشاندن بالت قفس اینجا

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.