گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
ملک‌الشعرا بهار
 

خطاب به زن: گوش کن ای بلبل شیرین سخن

زمین‌: چون برامد آدمیزاد از کمین

رهنمون‌: بود با اهریمنان دانش‌فزون

جنگ دیو و آدمی‌زاد: حربهٔ مردم فلاخن بود و سنگ

تدبیر پری بانو: شب‌رسید و مهر روشن شد نهان

پیام بانو به تهمورث: در بر بانو، زن و مردی فقیر

گفتن حدیث عشق پریزاد: از پری بانو، رسولی ارجمند

پاسخ شاه به پیام پری‌بانو: پیشکار اهرمن دیو فریب

شگفتی تهمورث از دیدن کنیزان: دید تهمورث چو بر آن دوکنیز

در وصف کاخ پری‌بانو: ...