گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
شیخ بهایی

بخش اول - قسمت اول: چو می بینم کسی کز کوی او دلشاد می آید

بخش اول - قسمت دوم: از رویدادهایی که بین حسن صباح و وزیر خوشوقت نظام ...

بخش دوم - قسمت اول: سقراط حکیم را روایت کرده اند که کسی پرسیدش، سبب ...

بخش دوم - قسمت دوم: کدام روز بیک جا قرار داشت دلم

بخش سوم - قسمت اول: زمغروری کلاه از سر شود دور

بخش سوم - قسمت دوم: شیر - ابوالحرث

بخش چهارم: در شب دوشنبه سیزدهم رمضان سال هزار هجری، قران ...

بخش پنجم: کنگر ایوان شه کز کاخ کیوان برتر است

sunny dark_mode