گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
شیخ بهایی

بخش اول - قسمت اول: پروردگار یگانه و یاور را سپاس و درود وی بر ...

بخش اول - قسمت دوم: ابوالربیع زاهد به داود طائی گفت: مرا پندی ده. ...

بخش دوم - قسمت اول: افلاطون گفت: عشق نیروئی غریزی است که از وسوسه های ...

بخش دوم - قسمت دوم: خبرم مپرس از من چو مقابل من آئی

بخش سوم - قسمت اول: گر قسمت ما از تو جفا افتاده است

بخش سوم - قسمت دوم: ای ماهتاب شبان تاری، از زمان دوری دمی خیالت رهایم نکرده و بغمانم فزوده است.

بخش چهارم - قسمت اول: در کامل پیرامن حوادث سال دویست و هشتاد و پنج آمده ...

بخش چهارم - قسمت دوم: سخن گرچه هر لحظه دلکش تر است

بخش پنجم - قسمت اول: گر ندارم از شکر جز نام بهر

بخش پنجم - قسمت دوم: پاک بازم آرزوی دل نمیدانم که چیست

sunny dark_mode