گنجور

 
باباافضل کاشانی

هر گه که دلم با غمت انباز شود

صد در ز طرب بر رخ من باز شود

به زان نبود که جان فدای تو کنم

تیهو چو فدای باز شود باز شود

 
 
 
sunny dark_mode