گنجور

 
عطار

بی یاد تو دل چو سایه در خورشید است

با یاد تو بی‌نهایت امید است

هر تخم که در زمین دل کاشته‌ایم

جز یاد تو تخم حسرت جاوید است

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode