گنجور

 
عطار

بی یادِ تو دل چو سایه در خورشید است

با یادِ تو در نهایتِ امید است

هر تخم که در زمین دل کاشتهام

جز یاد تو تخمِ حسرتِ جاوید است

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode