گنجور

 
عطار

شمع آمد و گفت: کار باید کرد

تادر آتش بر بفرازم گردن

صد بار اگر سرم ببرند از تن

من میخندم روی ندارد مردن

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode