گنجور

 
عطار

گفتم:‌«بردی از لب و دندان جانم

روی از لب و دندان تو چون گردانم»

گفتا: «لب خویش را به دندان میخا

دور از لب و دندانت لب و دندانم!»

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode