گنجور

 
عطار

از وعدهٔ کژ دل به غمت میافتد

وز کژگوئی راست کمت میافتد

جانا! سخن شکسته زان میگوئی

کز تنگی جان برهمت میافتد

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode