گنجور

 
عطار

ای ماه به چهره یا گلی یا سمنی

وز خوش بوئی شکوفه یا یاسمنی

شیرین لب و پسته دهن و خوش سخنی

المنة للَّه که به دندان منی!

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode