گنجور

 
عطار

فی التوحید باری تعالی جل و علا: آفرین جان آفرین پاک را

حکایت عیاری که اسیر نان و نمک خورده را نکشت: خورد عیاری بدان دل‌خسته باز

 
sunny dark_mode