گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
نظامی عروضی
نظامی عروضی » چهارمقاله » مقالت سوم: در علم نجوم و غزارت منجم در آن علم
 

بخش ۱ - مقدمه

بخش ۲ - حکایت یک - یعقوب اسحاق کندی

بخش ۳ - حکایت دو - ابوریحان و سلطان محمود

بخش ۴ - حکایت سه - پیشبینی فالگو دربارهٔ ابوریحان

بخش ۵ - حکایت چهار - عجوزهٔ نظامی عروضی

بخش ۶ - حکایت پنج - جنون داودی

بخش ۷ - حکایت شش - حکیم موصلی و خواجه نظام الملک

بخش ۸ - حکایت هفت - پیش‌بینی امام عمر خیامی دربارهٔ آرامگاهش

بخش ۹ - حکایت هشت - بی اعتقادی خیام به احکام نجوم

بخش ۱۰ - حکایت نه - محمد بن ملکشاه و کاهن غزنوی

بخش ۱۱ - حکایت ده - پیش‌بینی نظامی عروضی و پاداش آن