گنجور

 
انوری ابیوردی
 

ای نمودار ارتفاع فلک

ساکنانت مقدسان چو ملک

اوج سقف تو رازدار سماک

بیخ صحن تو همنشین سمک

در تمیز میان جنت و تو

رای رضوان دراوفتاده به شک

پختکی داشت دیگ دهر و نداشت

راستی بی‌حلاوت تو نمک

فلکی کوکبت عزیزالدین

او نه کوکب و رای او نه فلک

آن در ابداع و امتحان علوم

رای عالیش کیمیا و محک

آنکه در حفظ خدمت میمونش

با حصول درج خلاص درک

آنکه تعیین پایهٔ قدرش

زافرینش بود فراز ترک

کرده تاریخ رسم او منسوخ

سمر رسم دودهٔ برمک

عدد سالهای عمرش باد

همچو تاریخ پانصد و چل و یک

حاشیه‌ها

تا به حال حاشیه‌ای برای این شعر نوشته نشده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.