گنجور

 
انوری

گر بنده به خدمتت نیامد

زو منت بی شمار می‌دار

ور یک دو سه روز کرد تقصیر

در خدمت تو عبث مپندار

زیرا که تو کعبه جلالی

نتوان سوی کعبه رفت بسیار

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode