گنجور

 
انوری

گفتم ترا مدیح دریغا مدیح من

خود کرده‌ام ندارد باکرد خویش سود

چون احتلام بود مرا مدح گفتنت

بیدار گشتم آب نه درجای خویش بود

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode