گنجور

 
انوری

این همه چابکیّ و زیبایی

این چنین از کجا همی‌آیی

چون مه چارده به نیکویی

چون بت آزری به زیبایی

مه نخوانم تو را معاذالله

مه نهانست تا تو پیدایی

ماه سرد و ترست و رنگ‌آمیز

شبرو و بی‌قرار، هرجایی

کی توان کردنت همی مانند

که تو خورشید عالم‌آرایی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode