گنجور

 
اهلی شیرازی

« والتین » به حسن قسم ز معبود غنی است

« زیتون » به حسین و این سخن یافتنی است

از قدر بلند « طور سینا » ست علی

« هذا البلد الامین » رسول مدنی است

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode