گنجور

 
اهلی شیرازی

خوش وقت شهیدی که بخون خفت و برفت

چون گل که کفن بخون پذیرفت و برفت

من کشته آن مرده که در راه فنا

الله و محمد و علی گفت و برفت

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode