گنجور

 
ابوسعید ابوالخیر

یا رب تو زمانه را دلیلی بفرست

نمرودانرا پشه چو پیلی بفرست

فرعون صفتان همه زبردست شدند

موسی و عصا و رود نیلی بفرست

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode