گنجور

حاشیه‌گذاری‌های عرفان پارسی

عرفان پارسی


عرفان پارسی در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱، ساعت ۱۹:۰۹ دربارهٔ صغیر اصفهانی » دیوان اشعار » ترجیعات » شمارهٔ ۳:

بند چهارم بیت دوم مصراع اول :

در این مدینه از این در درآ که در دو جهان

رسی بحصن امان خدای لم یزلی

 

عرفان پارسی در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۱۸:۴۶ دربارهٔ ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۸۶:

مصرع دوم بیت اول :

نمرودان را پشه چو پیلی بفرست.

 

عرفان پارسی در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۱۸:۴۳ دربارهٔ ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۸۴:

مصرع آخر :

چون به نگری بار و برش بیش ترست

 

عرفان پارسی در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۰۶ دربارهٔ ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۶۹:

بین ما و منسوبست فاصله‌گذاری شود

صحیح :

این قدرت و فعل از آن به ما منسوبست.

 

sunny dark_mode