گنجور

 
ابوسعید ابوالخیر

چشمم که سرشک لاله گون آورده

وز هر مژه قطرهای خون آورده

نی نی به نظاره‌ات دل خون شده‌ام

از روزن سینه سر برون آورده

 
sunny dark_mode