گنجور

 
ابوسعید ابوالخیر

ای دوست ترا به جملگی گشتم من

حقا که درین سخن نه زرقست و نه فن

گر تو زوجود خود برون جستی پاک

شاید صنما به جای تو هستم من

 
 
 
sunny dark_mode