گنجور

 
ابوسعید ابوالخیر

وصلِ تو کجا و منِ مهجور کجا

دردانه کجا حوصلهٔ مور کجا

هر چند ز سوختن ندارم باکی

پروانه کجا و آتشِ طور کجا

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode