گنجور

 
ابوسعید ابوالخیر

بی شک الفست احد، ازو جوی مدد

وز شخص احد به ظاهر آمد احمد

در ارض محمد شد و محمود آمد

اذ قال الله: قل هو الله احد

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode