گنجور

حاشیه‌ها

 

darmaurede beide hashtom namedanam tschera tschenin .harfeshoma kamelan dorost ast.
(maserat)

mareshtani در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۶:۰۷ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۰۷


میشه از دوستان خواهش کنم که اگر مطلبی رو بیان میکنند، سند و یا هرگونه مدرکی که دارند رو هم در میون بگذارن

فرشید در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۵:۰۵ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۵۳


در بعضی رباعیات خیام به می معمولی اشاره شده ودر بعضی معنای عالیتری دارد
در این مصرع که میگوید” صد لقمه خوری که می غلام است آنرا” ظاهرا حرمت می مطرح است وآنرا قبول دارد ولی میگوید آنکه غره است به اینکه می نمیخورد صد لقمه بد تر از می میخورد ومتوجه نیست انسان مغروربسیاری از کارهایش خراب است و میخواره براو ترجیح دارد
در عین حال نمیشود گفت معنای سمبلیک می دراین رباعی درنظر نبوده است به قرینه اینکه کسیکه طعنه به میخواره معمولی میزند مسلم نیست که اهل حیله ودستان باشد شاید از صداقت بگوید ولی آنکه به مستی عارف طعنه میزند به حیله و فریب خود نزدیکتراست

ف-ش در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۵۷ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۴


به نام خدا.
در اولین بیت این شعر ما اختیار وزنی ابدال را میبینیم.یعنی یک هجای بلند ((سو))را به جای تو هجای کوتاه((د))و((ر))آورده

حمید رضا سجادی در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱:۲۹ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۴۰


با عرض سلام ؛
لطفا مصراع
“شمع خندید بهر بزم، از آن معنی سوخت ”
را نیز تصحیح فرمایید به
“شمع خندید به هر بزم، از آن معنی سوخت”
با تشکر فراوان از زحمات شما

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

مهدی نجفی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۱:۴۵ دربارهٔ نکته‌ای چند


برخی این غزل را به ناصرالدین شاه نسبت میدهند اما تنها ابیات دوم وسوم وچهارم که نسبت به بقیه شعر ابیات ضعیف تری محسوب می شوند سروده ی ناصرالدین شاه می باشند

نگین شکروی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۹:۲۷ دربارهٔ شمارهٔ ۶


مصرع آخر در مفردات سعدی هم آمده:
الهی عاقبت محمود گردان
به حق صالحان و نیکمردان

حمیدرضا در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۲۳ دربارهٔ بخش ۱۱۱ - شکایت از پیری


مصرع دوم بیت پنجم از سعدی است:
خدای است آن که ذات بی‌نظیرش
نگردد هرگز از حالی به حالی

حمیدرضا در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۲۱ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳۶۸


بیت ۱۷ با اندکی تفاوت از سعدی است:
باش تا دست دهد دولت ایام وصال
بوی پیراهنش از مصر به کنعان آید

حمیدرضا در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۱۹ دربارهٔ بخش ۱۰۴ -


مشابه مصرع آخر را سعدی گفته:
چنانکه سیرت آزادگان بود کرمی
به من رسید که کردی ولی به من نرسید

حمیدرضا در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۱۷ دربارهٔ قطعه شمارهٔ ۹۶


مصرع دوم بیت ششم مشابه مصرعی از سعدی است:
ما ترک سر بگفتیم، تا دردسر نباشد
غیر از خیال جانان، در جان و سر نباشد

حمیدرضا در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۱۵ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۵۵


بیت آخر از سعدی است، از این قصیده.

حمیدرضا در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۱۲ دربارهٔ قصیدهٔ شمارهٔ ۸۲ - در مدح سلطان اویس


kash as hetschtaraf

mareshtani در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۴:۳۹ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۹۰


beide akhir

پاسخ: با تشکر، «سخن» با «یک سخن» جایگزین شد.

mareshtani در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۰:۳۲ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۵۰


lotfan mesraje 1.11 wa 16homra ts heh koned

پاسخ: کدام بیت، کدام مصرع؟ مشکل؟

mareshtani در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۰:۲۷ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۴۸


mesraje dowome beide doeom(barmedamad reihan)1
mesraje dowome beide tschharom(ashkara)2
mesraje awale beide hashtom(peidaje saudajat)3

پاسخ: با تشکر، «می‌دهد» با «می‌دمد» و «آشکار» با «آشکارا» جایگزین شد. «بیدا» به معنی دشت و بیابان صحیح است.

mareshtani در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۰:۲۰ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۴۷


barbargegol as ghalejaje tar sadjie bas

mareshtani در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۰:۱۳ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۴۶


mesraje awal tschenin bajad bashad(barbargrgol as ghalejaje tar)

پاسخ: مصرع مشکل دارد ولی پیشنهاد شما معنی کاملی ندارد.

mareshtani در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۰:۰۹ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۴۶


سلام
یک بیت را جا انداخته اید
مائده از اسمان شد عائده چونکه گفت”انزل علینا مائده
باز گستاخان ادب…………..
در ضمن
از ادب پر نور گشته ست این فلک
وز ادب معصوم و پاک آمد ملک
از نسخه خطی سید مرتضی خوشنویس

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

شهره در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۳:۲۶ دربارهٔ بخش ۴ - از خداوند ولی‌التوفیق در خواستن توفیق رعایت ادب در همه حالها و بیان کردن وخامت ضررهای بی‌ادبی


m1 b8(as abe rasjak)2

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۲:۵۴ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۴۲


[صفحهٔ اول] … [۲۹۲۵] [۲۹۲۶] [۲۹۲۷] [۲۹۲۸] [۲۹۲۹] … [صفحهٔ آخر]