گنجور

حاشیه‌ها

 

بیت چهار:
دام صیاد از چمن…

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

صفایی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۲:۰۳ دربارهٔ پیر هرات


قلم شیرین وخط شیرین سخن شیرین و لب شیرین.

خدارا ای شکرپاره مگر طوطی قنادی.
شهریار خود بهترین مصداق برای این بیت بوده وهست وخواهد بود

بابابزرگ در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۲:۰۱ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۲۹ - طوطی قناد


بیت دو:
…کشتی توفان رسیده ای
بیت سه:
چون شام بی رخ تو به ماتم نشسته ای
چون صبح از غم تو…
بیت شش:

راحت کجا و خاطر…
بیت هشت:
… تیغ آسمان

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

صفایی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۲:۰۰ دربارهٔ محنت‌سرای خاک


نکند بی خبر از ما بدر خانه پیشین به سراغ قزل و زمزمه یار امده باشد.این شاه بیته .استاد غوغا کرده .مسرع دوم بیت یکم ایهام است بهار سال یا بهار شاعر.که به نظر می رسد منظور بهارملکالشعراست که پس از رفع کدورت به دیدن شهریار رفته است

بابابزرگ در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۵۲ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۴۶ - بهار زندانی


بیت چهار:
صیاد زپیش آید و….

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

صفایی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۴۸ دربارهٔ آزاده


بیت دو:
اختران
بیت سه:
به هجر و وصل مرا تاب آرمیدن نیست


پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

صفایی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۴۲ دربارهٔ آیینهٔ روشن


کاش مسرع دوم بیت یکم این بود:ایکاش درد جانان برجان من بیفتد.

بابابزرگ در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۴۱ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳۷ - دیوان و دیوانه


بعد از حافظکلام فاخررا درحد اعلا فقط می توان در شعر شهریار جستجو کرد.شهریار در این غزل روح ادمی را جلا می دهد گر من زپا بیفتم درمان درد من اوست دردان بود که روزی درمان زپا بیفتد

بابابزرگ در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۳۷ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳۷ - دیوان و دیوانه


بیت پنج:
…گل از خارم دمید
بیت شش:
…گنج شاهواری شد مرا

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

صفایی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۲۹ دربارهٔ داغ محرومی


بیت سه:

جهان بگشتم و آزاده ای…
بیت شش:
درود بر دل من باد…
ستم کشید ولی بار منتی نکشید

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

صفایی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۲۳ دربارهٔ رشتهٔ هوس


بیت چهار:
آشیان بی طایر….

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

صفایی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۱۹ دربارهٔ آشیانهٔ تهی


بیت چهار:
سحرگه
بیت هشت:
همچنان طفلی…

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

صفایی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۱۵ دربارهٔ آغوش صحرا


بیت دو:
روشنی بخش حریق مه و خورشید نبود

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

صفایی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۱۲ دربارهٔ سوسن وحشی


بیت دو:
خونابه ی دل
بیت هشت:

نگذرم از کار دل وز کار دنیا بگذرم

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

صفایی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۰۹ دربارهٔ ستاره بازیگر


واقعا زیبا و فوق العاده است . واقعا دوستش دارم این رباعی رو …

محسن در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۰۷ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱۱۶


بیت سه:
دارد لبی…

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

صفایی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۰۴ دربارهٔ ساز سخن


بیت شش:
تکیه بر تاب و توان کم کن در این میدان عشق
بیت هفت:

آفت خلق است و…

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

صفایی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۰۲ دربارهٔ بار گران


بیت هشت:

بنیان زندگی به مدارا گذاشتیم


پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

صفایی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۵۵ دربارهٔ پردهٔ نیلی


بیت سه:
سایه ی اندوه…
بیت هفت:
نیست مارا پای رفتن از گران جانی چو کوه

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

صفایی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۴۵ دربارهٔ اندوه دوشین


بیت پنج:
دشمن خویشی رهی

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

صفایی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۴۲ دربارهٔ پاس دوستی


[صفحهٔ اول] … [۲۸۰۹] [۲۸۱۰] [۲۸۱۱] [۲۸۱۲] [۲۸۱۳] … [صفحهٔ آخر]