گنجور

شعرهای حافظ شیرازی با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» - صفحهٔ ۵

 

حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۳۹

 

جای حضور و گلشن امن است این سرای

زین در به شادمانی و عیش وطرب در آی

ای کاخ دولتی تو چه کاخی که مدرج است

در شاخسار گلشن تو سایه همای

هر صبح در هوای درت می کند صبوح

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ شیرازی
 

[صفحهٔ اول] … [۳] [۴] [۵]