گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
سعدالدین وراوینی

در دادمه و داستان: ملک‌زاده گفت : شنیدم که شیری بود به کم‌آزاری و ...

داستان دزد باکیک: داستان گفت: شنیدم که وقتی دزدی عزم کرد که کمند بر ...

داستان نیک مرد با هدهد: دادمه گفت : شنیدم که مردی در مکتب علمنا ...

داستان خسرو با ملک دانا: دادمه گفت: شنیدم که خسرو را با ملکی از ملوک ...

داستان بزورجمهر با خسرو: دادمه گفت: شنیدم که روزی خسرو با بزورجمهر در ...

داستان مرد بازرگان با زن خویش: فرخ‌زاد گفت: شنیدم که در بلخ بازرگانی بود صاحب ...

داستان رای هند با ندیم: شهریار گفت: شنیدم که رای هند را ندیمی بود ...

sunny dark_mode