گنجور

 
وحدت کرمانشاهی

شماره ۱: به صدق گفته‌ام هر دل گواه است

شماره ۲: تو را داده است یزدان عقل و پندار

شماره ۳: شنو این نکته از من ای دل آگاه

sunny dark_mode