گنجور

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » رباعیات » شمارهٔ ۲۵

 

بی تاب شد از تب ورق نسرینت
بی آب ز تبخاله لب شیرینت
تو خفته به سان چشم و من چون ابرو
با پشت خمیده بر سر بالینت


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی
 

کمال خجندی » رباعیات » شمارهٔ ۶

 

تا کی نبود با دل من تمکینت
تا چند بود جور و جفا آئینت
پیوسته بکینه دلم می پیچد
زلفین خم اندر خم چین بر چینت


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی
 

همام تبریزی » رباعیات » شمارهٔ ۲۸

 

چون خسته شد از منج لب شیرینت
خونین شد ازین غم دل صد مسکینت
بازا عسل به لب چو بشکستی منج
زد نیش ز رشک بر لب نوشینت


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی