گنجور

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۱۴

 

تا رای تو از قدح به شمشیر آیدگرد سپهت برین فلک زیر آید
نصرت به زبان تیغ تیزت می‌گفتبا یار که از ملک بقا سیر آید


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

امیر معزی » رباعیات » شمارهٔ ۹۷

 

شاها چو دلت در صف تدبیر آید
او را مدد از عالم تقدیر آید
تیغ تو جهان‌گرفت آری شک نیست
آن راکه تو برکشی جهانگیر آید


متن کامل شعر را ببینید ...

امیر معزی