گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۰۳

 

ای بی‌ادبانه من ز تو نالیدهغیرت بشنیده گوش من مالیده
جایی بروم ناله کن دزدیدهآنجا که نه دل بوی برد نی دیده


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۱۰

 

ای سرو ز قامت تو قد دزدیدهگل پیش رخ تو پیرهن بدریده
بردار یکی آینه از بهر خدایتا همچو خودی شنیده‌ای یا دیده


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۲۶

 

دی از سر سودای تو من شوریدهرفتم به چمن جامه چو گل بدریده
از جمله خوشیهای بهارم بی‌توجز آب روان نیامد اندر دیده


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۲۹

 

سه چیز ز من ربوده‌ای بگزیدهصبر از دل و رنگ از رخ و خواب از دیده
چابک دستی که دست و بازوت درستتصویر عقول چون تو نازائیده


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۵۶۰

 

ای همچو خرد در همه فن سنجیده
نام تو کس از من به بدی نشنیده
دشنام نویسی تو و من همچو دعا
برخوانم و بوسم و نهم بر دیده


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی