گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۹۷

 

بی‌عشق نشاط و طرب افزون نشودبی‌عشق وجود خوب و موزون نشود
صد قطره ز ابر اگر به دریا باردبی‌جنبش عشق در مکنون نشود


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب بیست و سوم: در خوف عاقبت و سیری نمودن از عمر » شمارهٔ ۳۳

 

یک ذره چو آن حکم دگرگون نشود

بیمرگ کسی به راه بیرون نشود

خون گشت دلمْ ز خوف این وادی صعب

سنگی بود آن دل که ازین خون نشود


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۰۰

 

یک ذره زحد خویش بیرون نشود
خودبینان را معرفت افزون نشود
آن فقر که مصطفی بر آن فخر آورد
آنجا نرسی تا جگرت خون نشود


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۵

 

از رفته قلم هیچ دگرگون نشود
وز خوردن غم به جز جگر خون نشود
هان تا جگر خویش به غم خون نکنی
هر ذره هر آن چه هست افزون نشود


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی
 

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۰۸

 

در ماتم تو چرا جگر خون نشود؟
زین واقعه چون دیده، جگرگون نشود؟
آید چو ز دشت کربلا یاد، حزین
عاقل به کدام حیله مجنون نشود؟


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی