گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۵۰

 

سلطان ملاحت مه موزون منستدر سلسله‌اش این دل مجنون منست
بر خاک درش خون جگر میریزمهرچند که خاک آن به از خون منست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب بیست و نهم: در شوق نمودن معشوق » شمارهٔ ۵۱

 

آن غم که ز تو بر دل پرخون منست

کم نیست که هر لحظه در افزون منست

غایب نیم از تو یک نفس آنچه منم

آن چیز که غایب است بیرون منست


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۱۱۶

 

درد تو دوای دل وارون منست
آسایش اندرون و بیرون منست
برخاک در تو خون دل ریختنست
کآن خاک بهر حال به از خون منست


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل