گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۲۰۲

 

…. عشق تو فیروز مباد
جز جان من از عشق تو با سوزمباد
… ندیده بودیم روا
روزی که غمت نه بینم آنروز مباد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل