گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۹۴

 

عید آمد و عیدانه جمال سلطانعیدانه که دیده است چنین در دو جهان
عید این بود و هزار عید ای دل و جانکان گنج جهان برآمد از کنج نهان


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۰۱

 

کس نیست به غیر از او در این جمله جهاننی زشت و نه نیکو و نه پیدا و نهان
هر تیر که جست هست از آن سخت کمانهر نکته که هست جست از آن شعله دهان


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۱۵

 

من کی خندم تات نبینم خندانجان بندهٔ آن خندهٔ بیکام و دهان
افسوس که خندهٔ ترا می‌بینندو آن خندهٔ تو ز چشم خلقان پنهان


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۲۰

 

بحریست وجود جاودان موج زنان
زان بحر ندیده غیر موج اهل جهان
از باطن بحر موج بین گشته عیان
بر ظاهر بحر و بحر در موج نهان


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۲۱

 

با گلرخ خویش گفتم: ای غنچه دهان
هر لحظه مپوش چهره چون عشوه دهان
زد خنده که: من بعکس خوبان جهان
در پرده عیان باشم و بی پرده نهان


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر