گنجور

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۴

 

زین روی که راه عشق راهی تنگ‌ست
نه بر خودمان صلح و نه بر کس جنگست
می‌باید می چه جای نام و ننگ‌ست
کاندر ره عشق کفر و دین همرنگست


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۴

 

بر گوشهٔ چشم تو، که شوخ و شنگستآن خال تو دانی به کدامین رنگست؟
موریست که بر کنار بادام نشستپیداست که در لب تو شکر تنگست


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۷

 

آنشب که مر از وصلت ای مه رنگست
بالای شبم کوته و پهنا تنگست
و آنشب که ترا با من مسکین جنگست
شب کور و خروس گنک و پروین لنگست


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۸

 

دور از تو فضای دهر بر من تنگست
دارم دلکی که زیر صد من سنگست
عمریست که مدتش زمانرا عارست
جانیست که بردنش اجلرا ننگست


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر