گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۴۵

 

هر شب که ز سودای تو نوبت بزنندآن شب همه جان شوند هرجا که تنند
در چادر شب چه دختران دارد عشقگر غم آید سبلت و ریشش بکنند


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۳

 

از مشک سیه سه خال کت بر سمنندنزدیک به چشم تو و دور از دهنند
از گوشهٔ چشم ار نظریشان نکنیبر خال زنخها چه زنخها که زنند؟


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۳۵۳

 

هر چند ز نرگس صفت چشم کنند
ور چه مثل از رنگ رخ لاله زنند
نه این چو رخ تست و نه آن چون چشمت
با آنکه خود این چشم و چراغ چمنند


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل